Hermes

Som del av et litterært engasjement for gode barnebøker vil Hermes dele historier fra andre kulturer med norske lesere, for å bidra til å utvide den kulturelle forståelsen og styrke forbindelsen mellom kulturer. Hermes vil tilby kvalitetsbøker som setter spor og huskes som gode leseopplevelser i barndommen. Vi vil legge vekt på kunst og illustrasjoner i barnebøkene for å kunne gi næring til barns utvikling av estetisk sans. Vår første bok er en underfundig bok om håp og optimisme, Snow, med vakre og morsomme illustrasjoner som inspirerer. Boken er skrevet og illustrert av Uri Shulevitz, og er tildelt prisen The Caldecott Honor i USA. Boken blir utgitt våren 2007.

Les mer>>> 

Environment, Embodiment & Gender

En antologi om menneske, natur og naturforståelse

Hvordan kan fenomenologi bidra til å klargjøre miljøfilosofiske problemer? Dette essensielle spørsmålet var gjenstand for oppmerksomhet ved konferansen ”Environment, Embodiment & Gender” som Universitetet i Bergen arrangerte i 2008, i anledning hundreårsmarkeringen for den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Inspirert av innleggene til blant andre Monika Langer, Ted Toadvine, Joanna Handerek og Kirsti Kuosa, ble ideen til denne antologien tent, og har utviklet seg fra å vere et rent fenomenologisk prosjekt til å også inkludere et vidt spekter av miljøfilosofiske essays med utgangspunkt i den konkrete, levde erfaringen og livsverden. Sammen utgjør disse essayene en håndfull tankevekkende perspektiv og ideer om hvordan vi kan reformere vårt moderne naturbegrep; en av vår tids mest brennende utfordringer. Blant forfatterne finner vi Charles Brown, David Abram, Gunnar Skirbekk, Claus Halberg, Fern Wickson og Svein Anders Noer Lie, med flere.

Pris 30 $ / 198,- NOK

In English:

Environment, Embodiment & Gender

An anthology on Man, Nature and the concepts of Nature

What can phenomenology do to clarify eco-philosophical matters? This essential question was the center of our attention during the conference ”Environment, Embodiment and Gender” hosted by the University of Bergen in 2008 in honor of the centennial of Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Inspired by the papers by Monika Langer, Ted Toadvine, Joanna Handerek and Kirsti Kuosa, among others, the idea of this anthology emerged and has developed from eco-phenomenology at its core, to encompass a broad range of environmental philosophy brought to life by the careful, phenomenological attention to the concrete living experience and the lifeworld. Together these essays constitute a handful of thought-provoking perspectives and ideas to ways of reforming our modern concept of nature – one of the greatest and most acute challenges of our time. Among the authors we find Charles Brown, David Abram, Gunnar Skirbekk, Claus Halberg, Fern Wickson and Svein Anders Noer Lie, and more.

Price 30 $ / 198,- NOK

NYHET
Livets Tre
CHARLES DARWIN
PETER SIS
ISBN: 978-82-997597-2-4
Pris 229,-


”Så vidt jeg kan bedømme, er jeg ikke tilbøyelig til å følge andres eksempel blindt…”

Charles Darwin var fremfor alt en selvstendig tenker. Ideene hans om livets opprinnelse og det naturlige utvalg, eller overlevelse av den best tilpassete, utfordret dypt forankrete oppfatninger og har hatt varig innflytelse på moderne tenkning og vitenskap. Men tanken om evolusjon oppstod ikke med Darwin – hans egen bestefar hadde skrevet om det. Imidlertid hadde ingen klart å vise hvordan evolusjonsprosessen egentlig foregikk. Dét var Charles Darwins største bidrag.
Med hjelp fra den store mengden tekst som Darwin etterlot seg skaper Peter Sis et fascinerende, sammensatt bilde av denne bemerkelsesverdige mannens liv. Vi møter først Darwin som skolegutt som elsket naturen, men som ikke passet inn i det livet hans far hadde planlagt for ham, så Darwin som ung medisinerstudent, fremdeles motvillig til sin fars fremtidsplaner. Og så kommer jordomseilingen som gjorde Charles Darwin til naturforsker. Etter denne fem år lange reisen kom Darwin tilbake til England med erfaringen og materialet som skulle bli grunnlaget for hans livs arbeid og arv.
Darwin beklaget alltid at han ikke kunne tegne. Men han kunne skrive, og ved hjelp av hans livaktige beskrivelser har Peter Sis formidlet det naturforskeren så. Sis har laget en fascinerende introduksjon til Charles Darwin med nydelige, detaljerte bilder, dagboksnotater å fordype seg i, flere kart og en fantastisk utbrettside.

Peter Sis har skrevet og illustrert mange prisbelønte bøker for barn, som Starry Messenger: Galileo Galilei og Tibet Through the Red Box, som begge har fått utmerkelsen Caldecott Honor.

Det filosofiske barnebokforlaget
HERMES TEXT
Engelgården 2
5003 BERGEN

 

NY BOK
Monologar til Refleksjon, Red. Helle Nyvold og Ane Faugstad Aarø, Hermes Text, 2008. Pris: 98,-

Med bidrag frå kjende norske filosofar gir Monologar til refleksjon eit bilete av kva tankar ein del av det filosofiske miljøet i Norge gjer seg om innføring av filosofi i skulen. Den gir til kjenne eit sterkt engasjement for filosofifaget, og til formidlinga av tanken om kritisk refleksjon. Antologien samlar fleire ulike perspektiv på filosofi for ungdom i ni artiklar, som kvar frå sin ståstad gir lærarar og lektorar i skuleverket fruktbare innsikter å ta med seg til vidare refleksjon og samtale.

– Moderne samfunn, med ei vitskapsbasert utvikling av kunnskap og teknologi, har ført til mange politiske og moralske utfordringar, til dømes av økologisk karakter, altså til normative spørsmål som på avgjerande vis er filosofiske, både med tanke på omgrepsavklaring og med tanke på normativ grunngjeving. Moderne samfunn omfattar ulike kulturelle og religiøse overtydingar og tradisjonar, noko som både kallar på interkulturelle og interreligiøse dialogar, og på seriøs religionskritikk og ei modernisering av medvitet. Også dette er spørsmål som på avgjerande vis er filosofiske. Gunnar Skirbekk

– Det ligger dermed en genuin dobbelhet i vår dannelse og vår eksistens som mennesker: Vi er båret frem og betinget av noe som er langt større enn oss selv (omgivelser av naturmessig, sosial/samfunnsmessig og historisk karakter), men samtidig er det vi selv, hver enkelt av oss som må finne seg til rette, orientere seg og ta styringen over sitt liv slik omgivelsene, ens motivasjoner og personlige krefter gjør dette mulig. Konrad Rokstad

– Det athenske demokratiet forutsatte at alle borgerne var fornuftige; men ikke bare det: det forutsatte også en plikt til å utøve sin fornuft i det politiske fellesskapet. Og fornuft, tenkning og rasjonell argumentasjon, det er filosofiens domene. Så filosofien kan sies å ha inntatt en helt sentral og nærmest selvfølgelig plass i det greske, demokratiske samfunnet. Det er derfor heller ikke forbausende at mange av de tidligste filosofene var sentrale politiske aktører.
Vigdis Songe-Møller

Denne antologien har kome til på grunn av det nye programfaget i Historie og filosofi, og er ei gjengjeving av innlegga som vart halde på konferansen Filosofi i skoleverket i mars 2007, men med enkelte nye bidrag i tillegg. Konferansen hadde som mål å gi filosofisk støtte til dei som skulle undervise i det nye faget. Antologien er difor retta spesielt mot lærarar i dette programfaget, men er også interessant for dei som ønskjer å vite litt meir om filosofi generelt, og spesielt det som har å gjere med filosofi i skulen og pedagogisk filosofi.

Antologien kan bestillast hjå Hermes Text, ved å sende ein e-post til ordre@hermestext.no. Pris 98,- + porto.
Eller:
Hermes Text
Engelgården 2 – Bryggen
5003 BERGEN
 

Snø

Vi er i en liten by. Skyene henger tungt nedover hustakene. Himmelen er grå, hustakene er grå, hele byen er grå. I gatene går mennesker med hatter som er trukket godt nedover ørene. I ett vindu sitter en gutt og venter på snøen. Han ser ett lite snøfnugg dale sakte fra himmelen. ”Det snør!” roper han og løper ut. Over alt treffer han alvorlige mennesker som sier: ”Det er ingenting.” ”Det smelter fort.” Alle blåser av hans glade optimisme. Men til tross for de voksnes tørre bemerkninger fortsetter det å dale snøfnugg over hele den mørke byen til alle hatter er dekket av snø, som også gradvis setter lyse farger på de triste husveggene. Gutten leker i snøen med hunden sin og noen fantasivenner fra bokhandelen. Når det slutter å snø, er hele byen hvit, men himmelen er lysende klar, blå og solfylt.

Dette er en bok om håp. Om hvordan barnets forventning kan vinne over voksnes realisme. Om at vi bør ta vare på barnets forventning. Uri Shulevitz har latt sitt polske opphav prege denne litt skakke byen hvor håpet likevel spirer. Og når forventningen og optimismen lever, danner det en lysere tilværelse hvor fantasien får gode vekstvilkår. Den anerkjente barnebokforfatteren og illustratøren viser hvordan de enkleste ting i tilværelsen kan forvandles gjennom barnets nysgjerrige og lekende blikk. De voksnes selvhøytidelige alvor er latterliggjort i de treffende illustrasjonene, som er prisbelønt med The Caldecott Honor. Den fornyende effekten snøen og barnets lek har på omgivelsene er slående i denne vakre billedboken. Akvarellene er fantasifulle og humørfylte, og vil appellere til både voksne og barn.


Uri Shulevitz

Uri Shulevitz ble født i Warszawa, Polen, i 1935. Han begynte å tegne da han var tre år gammel, og i motsetning til mange barn sluttet han aldri med det. Angrepene på Warszawa pågikk da Uri Shulevitz var fire år gammel. Han husker godt hvordan offentlige tjenester stoppet opp, gater gav etter, bygninger brant, og en bombe falt inn i trapperommet i leiegården hans en dag mens han var hjemme.

Les mer>>>